Obavještenje o raspisanom konkursu za stručnog/u saradnika/cu

11.09.2017.
Obavještenje o raspisanom konkursu za stručnog/u saradnika/cu


Komercijalna banka AD Budva oglašava potrebu za jednim izvršiocem na radnom mjestu:

STRUČNI/A SARADNIK/CA -KREDITNI/A ANALITIČAR/KA U ODELJENJU ZA U ODJELJENJU ZA UPRAVLJANJE KREDITIRANJEM SA PRIVREDOM I STANOVNIŠTVOM

u Odjeljenju za upravljanje kreditiranjem sa privredom i stanovništvom, Sektor upravljanja rizicima, uz zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci i sa mjestom rada u Podgorici.

Uslovi za obavljanje posla:

  • VSS (VII stepen), završen Ekonomski fakultet (po mogućstvu smjer Finasije i Bankarstvo) ili fakultet ekonomskog usmjerenja;
  • Poznavanje rada na računaru (MS Office);
  • 2 godine radnog iskustva u bankarstvu ili na sličnim poslovima, od čega minimum 1 godina na poslovima ocjene rizika;
  • Izuzetno razvijene analitičke sposobnosti;
  • Sposobnost odlučivanja, organizacione sposobnosti.

Napomena: Potrebne karakteristike i kompetencije:

  • poznavanje regulative CBCG u dijelu kreditnog rizika,
  • odlično poznavanje finansijskih izvještaja, analiza investicionih projekata, pokazatelja poslovanja preduzeća te analize tržišnih kretanja (istraživanje konkurencije i tržišta),
  • procjena rizika, samostalna izrada složenih analiza i procjena finansijskog i ekonomskog položaja preduzeća kao I predloga za definisanje i odlučivanje o kreditnoj strategiji i strategiji poslovnog odnosa banke prema klijentu;
  • analiza rejtinga u skladu s internim i grupnim pravilima u procesu,
  • sistematičnost i strukturirano pisano izražavanje, analitičnost, preciznost, komunikativnost, prezentacijske vještine, proaktivnost, odgovornost,

Oglas je objavljen dana 11.09.2017.godine.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti do 19.09.2017.godine, slanjem dokumentacije putem e-mail adrese: pravni.s@kombank.co.me


Adresa za slanje putem pošte: PC Podkošljun bb, Budva
Kontakt telefon: 033/ 426-353

Arhiva vesti