Obavještenje o potrebi za popunom radnog mjesta u Filijali Kotor

20.02.2019.
Obavještenje o potrebi za popunom radnog mjesta u Filijali Kotor

KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA

e-mail: pravni.s@kombank.co.me, adresa: Ul. Cetinjska br. 11, Kula PC1, VI sprat, Podgorica

 

oglašava potrebu za popunom radnog mjesta ZAMJENIK/CA DIREKTORA/LIČNI/A BANKAR/KA u Filijali Kotor, jednim izvršiocem, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenog i sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca.

 

 

Uslovi za obavljanje posla:

  • stepen i vrsta stručne spreme: V / VI/VII ekonomskog, pravnog ili drugog usmjerenja
  • radno iskustvo: 1 godine na istim poslovima ili poslovima prodaje
  • poznavanje rada na računaru (MS OFFICE – Word, Excel, Power Point)
  • usredsređenost na klijenta, orijentisanost cilju, motivisanost i timski rad

 

Oglas je objavljen dana 20.02.2019. godine

 

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti do 28.02.2019. godine, slanjem dokumentacije na e-mail adresu: pravni.s@kombank.co.me

 

Adresa za slanje putem pošte: Ul. Cetinjska br. 11, Kula PC1, VI sprat, Podgorica, kontakt telefon: 020/ 426-346

 

U prijavi koju kandidat šalje bilo poštom ili putem maila potrebno je naznačiti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i dostaviti Biografiju na službenom jeziku ili jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori

 

Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima.

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Arhiva vesti