Kombank Aktiv

Kombank Aktiv

Ne propuštajte bitne životne trenutke zbog svakodnevnih obaveza i briga. U svaku svoju aktivnost unesite bezbrižnost!

Aktivirajte dobre stvari uz Kombank Aktiv paket!

Kombank Aktiv paket namijenjen je fizičkim licima, postojećim i novim klijentima Komercijalne banke koji žele brze, sigurne i pouzdane bankarske usluge na jednom mjestu, u jednom paketu!

Ako ostvarujete redovna mjesečna primanja, vodite dinamičan život i tražite rješenje koje savršeno odgovara svim Vašim potrebama, Kombank Aktiv paket je idealan izbor za Vas.
Svi postojeći korisnici transakcionog računa Komercijalne banke kao i ostalih proizvoda Banke mogu postati korisnici Kombank Aktiv paketa.

 

Usluge i proizvodi u sastavu Kombank Aktiv paketa su:

 

 

Održavanje transakcionog računa u nacionalnom platnom prometu

Transakcioni račun u nacionalnom platnom prometu je račun namijenjen zaposlenima sa redovnim mjesečnim primanjima, kao i ostalim fizičkim licima koja žele da postanu klijenti Komercijalne banke odnosno korisnici transakcionog računa u nacionalnom platnom prometu. Osim standardnih proizvoda i usluga, potrudili smo se da ponudu proširimo i uskladimo sa svakodnevnim potrebama klijenata. Svi postojeći korisnici transakcionog računa u nacionalnom platnom prometu Komercijalne banke kao i ostalih proizvoda Banke mogu postati korisnici Kombank Aktiv paketa, a uz to biti oslobođeni mjesečnog održavanja transakcionog računa u nacionalnom platnom prometu.

Debitna kartica

 Komercijalna banka vlasnicima debitnih kartica može izdati Visa payWave karticu - bez troškova mjesečne članarine, ukoliko postanu korisnici Aktiv paketa. Korisnici Visa Classic Debit payWave kartice jednostavnije raspolažu sredstvima sa svog računa, 24 časa dnevno - 365 dana u godini, bilo da su u zemlji ili u inostranstvu.

SMS servis

SMS servis vam omogućava da 24h dnevno, 7 dana u nedjelji budete informisani o stanju i promjenama na svim vašim računima besplatno ukoliko ste korisnici Aktiv paketa.

Komebank4me

 Novim rješenjem elektronskog bankarstva za fizička lica, KomeBank4me, klijentima smo po web i mobile kanalima omogućili da raspolažu svojim sredstvima 24 časa, 7 dana u nedjelji. Korisnici Aktiv paketa sada putem KomeBank4me servisa mogu vršiti prenose sredstava, izmirivati dospjele obaveze po kreditima i kreditnim karticama, plaćati račune, obavljati mjenjačke poslove, kontrolisati rad platnih kartica, štampati izvode i preglede prometa po računima, komunicirati sa Bankom i još dosta toga bez fizičkog odlaska u Banku i to bez mjesečne članarine za ovaj servis.

Osiguranje od zlupotrebe i gubitka platne kartice, protivpravnog oduzimanja dokumenata, ključeva stana ili vozila uz karticu

Od sada za sve svoje platne kartice dobijate besplatno osiguranje od:

 

a) Zloupotreba kartice od strane trećih lica

b) Zloupotreba kartice od strane trećih lica putem skimminga

c) Protivpravno oduzimanje gotovine

d) Zamjena ključeva i ključaonica i ličnih dokumenata

e) Troškovi izdavanja nove kartice

 

Informacije o programu osiguranja platnih kartica

Kreditna kartica (opciono)

 Korisnicima Aktiv paketa Komercijalna banka obezbjeđuje mogućnost korišćenja svih kreditnih kartica (Revolving, Installment i Standard) bez naplate mjesečne članarine.

Kreditne kartice su namijenjene onima koji znaju kako oblikovati kredit prema sopstvenim potrebama.
Sa kreditnim karticama Komercijalne banke - rate, dužina otplate i kamatne stope iznosiće tačno onoliko koliko ste Vi zamislili. 
Jednostavnost procedure, fleksibilnost plaćanja: optimalne kreditne kartice za optimalne kreditne uslove!
Kartica se izdaje sa rokom važnosti od 3 godine.

Trajni Nalog

 Besplatni trajni nalozi za uplate obaveza Korisnika Aktiv paketa koje se vrše na račun Banke ili na drugi račun fizičkog ili pravnog lica koji se vodi u Banci.

Dozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu (opciono)

 Korisniku Aktiv paketa na njegov zahtjev može biti odobreno, bez naknade za odobravanje, Dozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu. Dozvoljena prekoračenja po transakcionim računima su namijenjena punoljetnim državljanima Crne Gore sa stalnim prebivalištem u Crnoj Gori, uz dodatni uslov da se radi o klijentima Banke sa otvorenim transakcionim računima preko kojih se redovno prima mjesečna plata i penzija.

 

 

Mjesečna naknada za vođenje Kombank Aktiv paketa je 3.50 eura.