Kredit za turizam

Kredit za turizam

KREDIT ZA TURIZAM

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit

ROK OTPLATE

Do 180 mjeseci uz mogućnost grejs perioda do 12 mjeseci

GRUPE KLIJENTA

A

NOMINALNA KAMATNA STOPA na godišnjem nivou

 

od  5,44%+6M Euribor do 9,94%+6M Euribor, promjenjiva

NAKNADA

(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed)

do 2,50% (min EUR:10,00)

OBEZBEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita i

Za iznos kredita do EUR 20.000,00  na rok do 96 mjeseci: Kreditno sposoban sudužnik, žirant, jemac ili Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke pod uslovom da je odnos iznosa kredita i vrijednosti nepokretnosti 1:1,3

Za iznos kredita do EUR 20.000,00  na rok od 121 do 180 mjeseci i iznos preko EUR 20.000,00  za rok do 180 mjeseci: Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke pod uslovom da je odnos iznosa kredita i vrijednosti nepokretnosti 1:1,3 

OTPLATA KREDITA

Po izboru vrši se u mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnji, godišnji i nestandardnim anuitetima

 

*Banka u skladu sa posebnim uslovima definisanim Katalogom kreditno garancijskih poslova i internom segmentacijom klijenata može tražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.

 

 

Primjer

 

 

VRSTA KREDITA

KREDIT ZA TURIZAM

GRUPA KLIJENTA

A

IZNOS KREDITA

20.000,00

ROK OTPLATE

60

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA

 7,69%+6M Euribor, promjenjiva

NAKNADA BANKE  

EUR 300,00  (1,5% od iznosa kredita)

MJESEČNI ANUITET

EUR 402,51

OBEZBJEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita,

Kreditno sposoban sudužnik, žirant, jemac

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA

EUR 6,00 (za korisnika kredita i sudužnika, žiranta ili jemaca)

TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA

EUR 4,00 (za korisnika kredita i sudužnika, žiranta ili jemaca)

UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ TREBA DA PLATI

EUR 24.460,89

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,68%

Vrijednost 6M Euribor-a na 31.12.2018.godine iznosi -0,237%. 

 

*Elementi koji ulaze u obračun EKS:   Nominalna kamatna stopa, Naknada za obradu kredita, Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa i  Naknada za mjenicu. U konačan obračun EKS na kredit, u zavisnosti od definisanih uslova, sredstava obezbjeđenja, biće uključeni i svi ostali troškovi u skladu sa regulativom: naknade za izdavanje Lista nepokretnosti, trošaka premije osiguranja, trošaka procjene nekretnine, troška uknjižbe zaloge i založne izjave itd.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.