Garancije

Garancije

USLOVI ODOBRENJA GARANCIJE

IZNOS GARANCIJE

U skladu s visinom kreditne sposobnosti klijenta

ROK VAŽENJA

Prema zahtjevu i uslovima za koje se traže garancije

NAKNADA

(% od iznosa garancije, jednokratno unaprijed)

Od 1% do 3% (min EUR:50,00)

 

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita

Namjenski depozit u visini od 100% iznosa garancije

Kreditno sposoban sudužnik, žirant, jemac, mjenicai mjenično ovlašćenje pravnog lica, Zaloga, Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke ili osiguranje života/portfolia/od nezaposlenosti/od nezgode

 

*Banka u skladu sa posebnim uslovima definisanim Katalogom kreditno garancijskih poslova i internom segmentacijom klijenata može tražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.

 

**Naknada za obradu zahtjeva, trošak mjenice I trošak povlačenja izvještaja kreditnog biroa ulazi u obračun efektivne kamatne stope.