Investicioni krediti

Investicioni krediti

Komercijalna banka AD Podgorica u okviru asortimana proizvoda i usluga za pravna lica i preduzetnike nudi Investicione kredite, široke namjene.

 

Investicioni krediti se uobičajeno koriste za sljedeće namjene:

  • kupovina opreme, mašina, vozila, ostale investicije
  • kupovina, izgradnja poslovnog prostora,
  • finansiranje nabavke osnovnih sredstava (poslovni prostori, zemljište i ostale nepokretnosti, transportna vozila, dostavna vozila, građevinske mašine, sve vrste opreme namijenjene obavljanju privredne djelatnosti i dr.)
  • refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva
  • refinansiranje kredita iste namjene kod druge banke

 

Investicioni krediti se odobravaju na rok do 10 godina, uz mogućnost grace perioda do 12 mjeseci za izgradnju, i do 6 mjeseci za kupovinu vozila, mašina i opreme, sa načinom otplate koji je prilagođen mogućnostima korisnika kredita (mjesečno, kvartalno, sezonski). Potrebno je sopstveno učešće investitora u iznosu min.30% vrijednosti ukupne investicije.

 

Iznos kredita, kamatna stopa, obezbjeđenje  i nakanda za obradu se  definišu nakon sagledavanja  elementa i faktora koji opredjeljuju ove uslove plasmana, vodeći računa o njihovoj konkurentnosti.

 

Ukoliko Vaše preduzeće ima potrebu za ovom vrstom kreditnog plasmana, za više informacija kontakirajte nas na e-mail adresu privreda@kombank.me ili broj tel: +382 20 426300.

Kombank savjet

Da liste znali da za uspjeh svake investicije, pored ideje koja je pokretačka snaga, nije dovoljno još samo obezbijediti izvor finansiranja?

Ukoliko izvore finansiranja za svoju investiciju planirate kroz investicioni kredit, onda je za uspjeh završetka investicije i njenu održivost važno da obratite pažnju na sljedeće:
-da li ste dobro sagledali sve troškove investicije, neplanirani trokovi nisu poželjni.
-da li ste objektivno planirali prihode i rashode nakon završetka
-da li ste uskladili iznos i termin obaveze po osnovu kredita sa Vašim novčanim tokovima
Komercijlna banka Vam može i savjetodavno pomoći u ovome.