Dugoročni krediti

Dugoročni krediti

Komercijalna banka AD Podgorica u okviru asortimana proizvoda i usluga za pravna lica i preduzetnike nudi dugoročne kredite.

 

Dugoročni krediti se uobičajeno koriste za sljedeće namjene:

  • pripremu turističke sezone
  • nabavka trajnih obrtnih sredstava;
  • finansiranje troškova tekućeg poslovanja;
  • finansiranje zaliha;
  • finansiranje kratkoročnih potraživanja iz poslovanja;
  • refinansiranje sopstvenih sredstava uloženih u obrtna sredstva;
  • refinansiranje kredita iste namjene kod druge banke;
  • ostale namjene.

 

Dugoročni krediti za obrtna sredstva se odobravaju na rok od 13 do 48 mjeseci, uz mogućnost grace perioda do 6 mjeseci, sa načinom otplate koji je prilagođen mogućnostima korisnika kredita (mjesečno, kvartalno, sezonski)

 

Iznos kredita, kamatna stopa, obezbjeđenje  i naknada za obradu se  definišu nakon sagledavanja  elemenata i faktora koji opredjeljuju ove uslove plasmana, vodeći računa o njihovoj konkurentnosti.

 

Ukoliko Vaše preduzeće ima potrebu za ovom vrstom kreditnog plasmana, za više informacija kontakirajte nas na e-mail adresu privreda@kombank.me ili broj tel: +382 20 426300

Kombank savjet

Da li ste znali da je dugoročni kredit za obrtna sredstva najbolje koristiti u svrhu finansiranja obrtnog kapitala – zaliha, koje predstavljaju tzv. „gvozdene“ zalihe preduzeća.

Svako preduzeće upravlja zalihama u skladu sa svojim poslovnim modelom. Onim preduzećima čiji se poslovni model ogleda u velikom broju prodajnih mjesta sa širokim asortimanom proizvoda koji su dostupni za preuzimanje odmah nakon kupovine u strukturi svojih zaliha veliki dio zauzimaju „gvozdene“ zalihe, koje predstavljaju robu na rafovima u objektima kao i dio robe u magacinu koji predstvlja min.potrebni lager.
Kako se ovaj dio obrtnog kapitala, može smatrati dugoročnom obrtnom imovinom firme, njegovo finansiranje je najbolje vršiti iz dugoročnih izvora- što je upravo cilj ovog kreditnog aranžmana Komercijalne banke. Pozovite nas!