Garancije ponude

Garancije ponude

Komercijalna banka AD Podgorica u okviru asortimana proizvoda i usluga za pravna lica i preduzetnike nudi izdavanje tenderskih garancija, po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Namjena ove vrste garancija je obezbjeđenje ponude nalogodavca garancije.

Tenderska garancija se izdaje na bazi zahtjeva nalogodavca i Poziva za dostavljanje ponuda raspisanog od strane korisnika garancije.

Ukoliko Vaše preduzeće ima potrebu za ovom vrstom garancije, za više informacija kontakirajte nas na e-mail adresu privreda@kombank.me ili broj tel: +382 20 426300