Avansne garancije

Avansne garancije

Komercijalna banka AD Podgorica u okviru asortimana proizvoda i usluga za pravna lica i preduzetnike nudi izdavanje avansnih garancija, po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Namjena ove vrste garancija je obezbjeđenje povraćaja avansa koji je  nalogodavac garancije primio od korisnika garancije.

Avansna garancija se izdaje na bazi zahtjeva nalogodavca i zaključenog ugovora/fakture između nalogodavca i korisnika garancije, kojim se između ostalog definiše iznos avansa koji se obezbjeđuje  garancijom, kao i obaveza pribavljanja avansne garancije  od ugovorne strane koja ima prima avans.

Ukoliko Vaše preduzeće ima potrebu za ovom vrstom garancije, za više informacija kontakirajte nas na e-mail adresu privreda@kombank.me ili broj tel: +382 20 426300.