Akreditivi

Akreditivi

Komercijalna banka AD Podgorica u okviru asortimana proizvoda i usluga za pravna lica i preduzetnike nudi izdavanje svih vrsta akreditiva, uz najpovoljnije uslove na tržištu. Akreditiv, za razliku od garancije, predstavalja instrument plaćanja koji pruža zaštitu i kupcu i dobavljaču. Izdaje se na osnovu  zahtjeva nalogodavca i zaključenog ugovora/fakture između nalogodavca i korisnika akreditiva, kojim se između ostalog definiše obaveza pribavljanja određenog tipa akreditiva od ugovorne strane koja ima definisanu obavezu plaćanja.

Ukoliko Vaše preduzeće ima potrebu za  akreditivom, za više informacija kontakirajte nas na e-mail adresu privreda@kombank.me ili broj tel: +382 20 426300.