Segmentacija klijenata

Segmentacija klijenata

Banka vrši izmenu interne podele privrednih subjekata na MSP privredne subjekte i velike korporativne klijente u skladu sa Procedurom za upravljanje kreditnim rizikom i to po osnovu sledećih kriterijuma:  

Mikro privredni subjekti

 • aktivna privredna društva registrovana kod Centralnog registra privrednog suda i drugi privredni subjekti uredno registrovani kod nadležnog organa, u privatnoj svojini,  koji su  po posljednjem zvaničnom finansijskom Izvještaju ostvarili  ukupne  godišnje  prihode do EUR-a 1.000.000,  na dan sastavljanja finansijskog izvještaja i koji po segmentaciji Banke nemaju malo, srednje ili veliko povezano pravno lice kod kojih Banka odnosno Grupa ima angažovanje.
 • Iz grupe mikro privrednih subjekata, bez obzira na visinu prihoda, isključuju se:
  • preduzeća u društvenoj, državnoj, zadružnoj ili mješovitoj svojini (npr. javna preduzeća lokalnog nivoa, društvena preduzeća, preduzeća u većinskom vlasništvu države i dr.), sportski klubovi i nevladine organizacije koji su po poslednjem zvaničnom finansijskom Izvještaju ostvarili ukupne godišnje prihode do EUR-a 1.000.000, lokalna samouprava (opštine i gradovi), nerezidenti – pravna lica, institucionalni investitori, finansijske organizacije, javna preduzeća republičkog nivoa i državne institucije

Preduzetnik

 • predstavlja fizičko lice koje je registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

 

Mali privredni subjekti

 • aktivna privredna društva registrovana kod Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore i drugi privredni subjekti uredno registrovani kod nadležnog organa, u privatnoj, društvenoj, državnoj, zadružnoj ili mešovitoj svojini, koji su po poslednjem zvaničnom finansijskom izveštaju ostvarili ukupne godišnje prihode od EUR-a 1.000.001 do EUR-a 3.000.000 ili aktivna privredna društva registrovana kopreduzeća u društvenoj, državnoj, zadružnoj ili mešovitoj svojini (npr. javna preduzeća lokalnog nivoa, društvena preduzeća, preduzeća u većinskom vlasništvu države i dr.) i nevladine organizacije koji su po poslednjem zvaničnom finansijskom izveštaju ostvarili ukupne godišnje prihode do EUR-a 1.000.000, aktivna privredna društva registrovana Centralnog registra privrednog suda RCG i drugi privredni subjekti uredno registrovani kod nadležnog organa, koja su po poslednjem zvaničnom finansijskom izveštaju ostvarili ukupne godišnje prihode do EUR-a 1.000.000, a koja imaju povezana pravna lica koja su segmentirana kao mali, srednji i veliki privredni klijenti, sa angažovanjem kod Banke;
 • preduzeća u društvenoj, državnoj, zadružnoj ili mješovitoj svojini  (npr. javna preduzeća lokalnog nivoa,  društvena preduzeća,  preduzeća u većinskom vlasništvu države i dr.) koja su po poslednjem zvaničnom finansijskom Izvještaju ostvarili  ukupne  godišnje  prihode  do EUR-a  1.000.000.
 • Iz grupe malih privrednih subjekata, bez obzira na visinu prihoda, isključuju se:
  • lokalna samouprava (opštine i gradovi), nerezidenti – pravna lica, institucionalni investitori, finansijske organizacije, javna preduzeća republičkog nivoa i državne institucije, sportski klubovi, nevladine i druge organizacije – pravna lica u skladu sa zakonima koji regulišu poslovanje udruženja;
  • privredni subjekti kod kojih je izloženost  Banke, uključujući i izloženost kod povezanih lica i podneti zahtev u iznosu  od i preko iznosa od EUR-a 6.000.000.

 

Srednji privredni subjekti

 • Aktivna  privredna društva registrovana kod Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore i drugi privredni subjekti uredno registrovani kod nadležnog organa, u privatnoj, društvenoj, državnoj, zadružnoj ili  mješovitoj svojini,  koji su po poslednjem zvaničnom finansijskom izvještaju ostvarili  ukupne  godišnje  prihode  od EUR-a 3.000.001 do EUR-a 20.000.000.
 • Iz grupe srednjih privrednih subjekata, bez obzira na visinu prihoda, isključuju se:
  • lokalna samouprava (opštine i gradovi), nerezidenti – pravna lica, institucionalni investitori, finansijske organizacije, javna preduzeća republičkog nivoa, državne institucije, sportski klubovi, nevladine i druge organizacije u skladu sa zakonima koji regulišu poslovanje udruženja;
  • privredni subjekti kod kojih je izloženost  Banke, uključujući i izloženost kod povezanih lica i podneti zahtev u iznosu  od i preko iznosa od EUR-a 6.000.000.
 

Veliki korporativni klijenti

 • Aktivna privredna društva registrovana kod Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore i drugi privredni subjekti uredno registrovani kod nadležnog organa, u privatnoj, društvenoj, državnoj, zadružnoj  ili  mješovitoj svojini,  koji su po poslednjem zvaničnom finansijskom izvještaju ostvarili  ukupne  godišnje  prihode  preko  EUR-a 20.000.001;
 • privredni subjekti kod kojih je izloženost  Banke, uključujući i izloženost kod povezanih lica i iznos podnetog  zahteva u iznosu od i preko iznosa od  EUR-a 6.000.000;
 • lokalna samouprava (opštine i gradovi), nerezidenti – pravna lica, institucionalni investitori, finansijske organizacije, javna preduzeća republičkog nivoa, državne institucije, sportski klubovi, nevladine i druge organizacije u skladu sa zakonima koji regulišu poslovanje udruženja.