POS terminali

POS terminali

Komercijalna banka AD Podgorica se  bavi  opremanjem akceptantske mreže POS terminalima koji se dobijaju na korišćenje, bez naplate inicijalnih troškova instalacije za klijente koji imaju račun u Banci. POS terminali su modeli posljednje tehnologije sa čip i contactless čitačima, ergonomski laki za upravljanje, podržavaju prihvatanje VISA i MASTER  platnih kartica, svih domaćih  i stranih izdavaoca.