Overdraft i revolving krediti

Overdraft i revolving krediti

Komercijalna banka AD Podgorica u okviru asortimana proizvoda i usluga za pravna lica i preduzetnike nudi kredite za održavanje likvidnosti tipa overdraft i revolving.

 

Ovedraft i revolving krediti se koriste za sljedeće namjene:

  • finansiranje troškova tekućeg poslovanja;
  • finansiranje zaliha;
  • finansiranje kratkoročnih potraživanja iz poslovanja;
  • ostale namjene kratkoročnog karaktera (obavezan opis namjene);
  • refinansiranje kredita iste namjene kod druge banke.

 

Ovedraft i revolving krediti se odobravaju na rok do 12 mjeseci, na raspolaganju su korisniku u cjelokupnom odobrenom iznosu tokom cijelog roka na koji su odobreni, uz mogućnost njihovog zanavljanja po isteku roka, ukoliko se utvrdi da se koriste pravilno  u cilju održavanja likvidnosti.

 

Iznos kredita, kamatna stopa, obezbjeđenje  i naknada za obradu se  definišu nakon sagledavanja  elemenata i faktora koji opredjeljuju ove uslove plasmana, vodeći računa o njihovoj konkurentnosti.

 

Ukoliko Vaše preduzeće ima potrebu za ovom vrstom kreditnog plasmana, za više informacija kontakirajte nas na e-mail adresu privreda@kombank.me ili broj tel: +382 20 426300.

Kombank savjet

Da li ste znali da uz pravilno korišćenje revolving i overdraft kredita možete povećati svoje prihode i maksimizirati profit?

Dobavljači obično svojim kupcima nude rabate za avansne uplate. Ako se vama otvaraju ovakve prilike, a nemate doboljno sredstava da ih realizujete, revolving kredit/overdraft je idelan plasman za vas! Avansnom uplatom prema dobavljaču dobijate rabat, osobođeni ste valuta plaćanja, a nakon realizacije-prodaje, ciklus možete ponoviti nekoliko puta tokom trajanja kredita.
Komercijalna banka Vas očekuje!