Krediti - cash collateral

Krediti - cash collateral

Komercijalna banka ad Podgorica u okviru asortimana proizvoda i usluga za pravna lica i preduzetnike nudi cash collateral kredite – kredite koji su obezbijeđeni 100% depozitom.

 

Cash- collateral krediti , koji su obezbijeđeni 100% depozitom, se uobičajeno koriste za sve vrste namjena, u skladu sa potrebama korisnika kredita .

 

Cash –collateral krediti se odobravaju na rok do 5 godina načinom otplate koji je prilagođen mogućnostima korisnika kredita (mjesečno, kvartalno, sezonski, jednokratno po dospijeću) Tokom cijelog roka trajanja kredita isti je potrebno da bude obezbijeđen zalogom depozita u 100% iznosu plasmana.

 

Iznos kredita, kamatna stopa i naknada za obradu kredita se  definišu nakon sagledavanja  elementa i faktora koji opredjeljuju ove uslove plasmana, vodeći računa o njihovoj konkurentnosti.

 

Ukoliko Vaše preduzeće ima potrebu za ovom vrstom kreditnog plasmana, za više informacija kontakirajte nas na e-mail adresu privreda@kombank.me ili broj tel: +382 20 426300.

Kombank savjet

Da li ste znali da je cash-collateral najjeftiniji izvor finansiranja koji možete dobiti od banke?

Ukoliko raspolažete određenim iznosom sredstava koja ste namijenili za neku poslovnu priliku u budućnosti, a redovni posao vam iziskuje određena finansijska zaduženja, spojite lijepo i korisno. Zadržite sredstva namijenjena budućnosti netaknutim i na bazi njih obezbijedite jeftine i brze izvore za finansiranje tekućih potreba.
Komercijalna banka će Vam omogućiti da lijepo i korisno brzo sprovedete u djelo! Čekamo Vas!