Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti

Komercijalna banka AD Podgorica u okviru asortimana proizvoda i usluga za pravna lica i preduzetnike nudi kratkoročne kredite, široke namjene:

 

Kratkoročni krediti se uobičajeno koriste za sljedeće namjene:

  • pripremu turističke sezone;
  • finansiranje troškova tekućeg poslovanja;
  • finansiranje zaliha;
  • finansiranje kratkoročnih potraživanja iz poslovanja;
  • ostale namjene kratkoročnog karaktera (obavezan je tačan opis namjene);
  • refinansiranje kredita iste namjene kod druge banke;

 

Kratkoročni  krediti se odobravaju na rok do 12 mjeseci, uz mogućnost grace perioda do 3 mjeseca,  sa načinom otplate koji je prilagođen mogućnostima korisnika kredita (mjesečno, kvartalno, sezonski)

 

Iznos kredita, kamatna stopa, obezbjeđenje  i naknada za obradu se  definišu nakon sagledavanja  elemenata i faktora koji opredjeljuju ove uslove plasmana, vodeći računa o njihovoj konkurentnosti.

 

Ukoliko Vaše preduzeće ima potrebu za ovom vrstom kreditnog plasmana, za više informacija kontakirajte nas na e-mail adresu privreda@kombank.me ili broj tel: +382 20 426300

Kombank savjet

Da li ste znali da kratkoročni kredit sa grace periodom do 3 mjeseca i sezonskim načinom otplate, predstavlja idealan plasman za finansiranje pripreme turističke sezone?

Dobro planirane i pravovremene aktivnosti za pripremu turističke sezone, koje podrazumijevaju nabavku obrtnog kapitala – zaliha i/ili redovne godišnje zamjene ili popravke sitnog inventara u Vašem turističkom objektu su ključni kako biste spremno dočekali svoje goste.
Komercijalna banka je tu da Vam pomogne u tome!