Plative garancije

Plative garancije

Komercijalna banka AD Podgorica u okviru asortimana proizvoda i usluga za pravna lica i preduzetnike nudi izdavanje plativih garancija, po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Namjena ove vrste garancija je obezbjeđenje odloženog plaćanja nalogodavca garancije prema korisniku garancije.

Plativa garancija se izdaje na bazi zahtjeva nalogodavca i zaključenog ugovora/fakture između nalogodavca i korisnika garancije, kojim se između ostalog definiše i obaveza pribavljanja ove vrste garancije od ugovorne strane koja ima definisanu obavezu plaćanja,  u ugovorom definisanoj valuti.

Plative garancije se izdaju u papirnoj formi ili putem SWIFT poruke, u slučaju da je korisnik van teritorije Crne Gore.

Ukoliko Vaše preduzeće ima potrebu za ovom vrstom garancije, za više informacija kontakirajte nas na e-mail adresu privreda@kombank.me ili broj tel: +382 20 426300