Činidbene garancije

Činidbene garancije

Komercijalna banka AD Podgorica u okviru asortimana proizvoda i usluga za pravna lica i preduzetnike nudi izdavanje svih vrsta činidbenih garancija, po najpovoljnijim uslovim na tržištu. Ova vrsta garancije služi za obezbjeđenje određene činidbe.

Činidbena garancija se izdaje na bazi zahtjeva nalogodavca i zaključenog ugovora između nalogodavca i korisnika garancije, kojim se između ostalog definiše obaveza pribavljanja ove vrste garancije od ugovorne strane koja vrši određenu činidbu.

Ukoliko Vaše preduzeće ima potrebu za ovom vrstom garancija, za više informacija kontakirajte nas na e-mail adresu privreda@kombank.me ili broj tel: +382 20 426300