Carinske garancije

Carinske garancije

Komercijalna banka AD Podgorica u okviru asortimana proizvoda i usluga za pravna lica i preduzetnike nudi izdavanje svih vrsta carinskih garancija, po najpovoljnijim uslovim na tržištu. Ove vrste garancija služe za obezbjeđenje plaćanja prema Upravi Carina Crne Gore.

Carinska garancija se izdaje na bazi zahtjeva nalogodavca i dopisa Uprave Carina , kojim se između ostalog definiše obaveza pribavljanja ove vrste garancije, njena namjena i iznos i rok.

Ukoliko Vaše preduzeće ima potrebu za ovom vrstom garancije, za više informacija kontakirajte nas na e-mail adresu privreda@kombank.me ili broj tel: +382 20 426300.