Osnovni podaci o Banci

Komercijalna banka AD Podgorica

Ul. Cetinjska 11, 81 000 Podgorica
Poslovni centar The Capital Plaza, Kula PC1, VI sprat
Centrala: +382 20 426 300
fax: +382 20 426 399
SWIFT code KOBBMEP2
e-mail: office@kombank.me
www.kombank.me

Matični broj: 02373262
Šifra delatnosti: 6419


Komercijalna banka AD Beograd

11000 Beograd Svetog Save 14
telefon: +381 11/30 80 100
telex: 12133 COMBANK YU
fax: +381 11/344 13 35 i 344 23 72
SWIFT code KOBBRSBG
REUTERS dealing code KOMB
e-mail: posta@kombank.com
www.kombank.com
PIB: SR 100001931
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 65121
Broj računa: 908-20501-70


Komercijalna banka AD Banja Luka

Veselina Masleše 6
Centrala: +387 51 244 700
telefon: +387 51 244 701
fax: + 387 51 244 710 
SWIFT code KOBBBA22
e-mail: office@kombank-bl.com
www.kombank-bl.com
Komercijalna banka ad Podgorica je članica sistema za zaštitu depozita