Menadžment Banke

Izvršni direktori

MR BOGDAN PODLESNIK

Glavni izvršni direktor

MR DRAŽEN VUJOŠEVIĆ

Izvršni direktor

Savjetnici glavnog izvršnog direktora i izvršnih direktora

SRĐAN SAVIĆ

Savjetnik

VESELIN VUKOVIĆ

Savjetnik

Direktori sektora

IVANA BOROVIĆ

Direktor sektora ljudskih resursa i pravnih poslova

ZORAN GOGIĆ

Direktor sektora finansija i računovodstva i administracije plasmana i depozita

BILJANA RISTOVIĆ

Direktor sektora platnog prometa

LAZAR BOJANIĆ

Direktor sektora poslova sa privredom

MILJAN VUKIĆEVIĆ

Direktor sektora za digitalno bankarstvo i nove tehnologije

MARIJA DAMJANOVIĆ

Direktor sektora poslova sa stanovništvom

Direktori odjeljenja

VALENTINA BOŽOVIĆ

Direktor odjeljenja za koordinaciju mreže

MAJA BORETA

Direktor odjeljenja za podršku

MR MARIJA PEROVIĆ

Direktor odjeljenja marketinga

MARKO PEKOVIĆ

Direktor odjeljenja za upravljanje sredstvima, likvidnošću i HOV

FILIP ZARUBICA

Direktor odeljenja administracije, plasmana i depozita

PERO POPOVIĆ

Direktor odeljenja finansija i računovodstva

IVAN JOVANOVIĆ

Direktor odjeljenja za portfolio, analizu, izvještavanje i metodologiju

MARKO NIKOLIĆ

Direktor odjeljenja analize kreditnog rizika

KRISTINA VUKČEVIĆ

Direktor odjeljenja za upravljanje rizičnim plasmanima i stečenom imovinom

VUK MARIJANOVIĆ

Direktor odjeljenja za ICT infrastrukturu i operacije

Nezavisne funkcije

LUKA RADULOVIĆ

Šef službe interne revizije

JAKOV LATKOVIĆ

Šef bezbjednosti informacionog sistema

Šefovi službi

VESELIN SAVIĆEVIĆ

Šef službe tehničko operativnih poslova

 

Direktori filijala/ekspozitura

Podgorica - Atlas Capital  Ivana Šašmal
ivana.sasmal@kombank.me
M: +382 67 632-799
T: +382 20 426-394 
Podgorica - Centar Vanja Rolović
vanja.rolovic@kombank.me
M: +382 67  251-469
T: +382 20 210-410 
Budva Marko Borozan
marko.borozan@kombank.me
M: +382 67 251-439
T: +382 33 426-393 
Budva - TQ Plaza Maša Vukić
masa.vukic@kombank.me
M: +382 67 251-169
T: +382 33 694-694 
Kotor Sanja Kašćelan
sanja.kascelan@kombank.me
M: +382 67 251-354
T: +382 32 322-200 
Tivat Olga Perović
olga.perovic@kombank.me
M: +382 67 251-425
T: +382 32 660-440 
Bar Ibrahim Radović
ibrahim.radovic@kombank.me
M: +382 67 251-381
T: +382 33 426-300
Herceg Novi Miloš Knežević
milos.knezevic@kombank.me
M: +382 67 251-175
T: +382 31 321-860 
Nikšić Mladen Karadžić
mladen.karadzic@kombank.me
M: +382 67 251-464
T: +382 40 212-106 
Bijelo Polje Elmedin Hodžić
elmedin.hodzic@kombank.me
M: +382 69 089-100
T: +382 50 432-045