Kontakt

Kontakt

Jedan kontakt za sva vaša pitanja!

Pozivom na broj telefona +382 20 426 300, kao i slanjem e-mail poruke na adresu office@kombank.me, na lak, brz i jednostavan način dobićete sve potrebne informacije u vezi proizvoda i pomoć pri korišćenju usluga Banke. 

Ukoliko želite, možete Banci uputiti sugestiju, a svaka vaša sugestija biće pažljivo razmotrena, kako bi se proizvodi i usluge Banke što više prilagodile vašim potrebama. Sjedište Banke se nalazi u Ulici Cetinjska broj 12, Kula PC 1.

Pravo na podnošenje prigovora

Ukoliko smatrate da se Banka ne pridržava odredaba zakona, drugih propisa, opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz zaključenog ugovora, možete podneti prigovor korišćenjem ove Kontakt forme O načinu podnošenja prigovora i ostvarivanju zaštite Vaših prava i interesa možete se upoznati putem ovog linka.