Komercijalna banka Vam nudi veliki izbor štednih proizvoda, sa veoma visokim kamatama i uslovima, prilagođenim Vašim različitim potrebama. 

Rentna štednja je poseban štedni proizvod Komercijalne banke, koji Vam omogućava da tokom trajanja oročenja redovno dobijate kamatu