Transakcioni račun

Transakcioni račun

Otvaranje transakcionog računa u Komercijalnoj banci je besplatno za sve one koji primaju lične dohotke i penzije, honorare, prilive po osnovu ugovora o djelu, lične uplate i drugo.

Sredstva sa Vašeg računa možete podizati i na bankomatima Komercijalne banke 24 časa dnevno, 7 dana u nedjelji. Za podizanje gotovine na bankomatima Banke provizija se ne naplaćuje.

Detaljnije >>

Odobravanje dozvoljenog prekoračenja

Dozvoljena prekoračenja po transakcionim računima su namijenjena punoljetnim državljanima Crne Gore sa stalnim prebivalištem, uz dodatni uslov da se radi o klijentima Banke sa otvorenim transakcionim računom preko koga se redovno prima mjesečna plata-penzija. Da bi dozvoljeno prekoračenje bilo odobreno potrebno je da klijent primi najmanje tri plate,penzije preko transakcionog računa Banke. Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na rok do godinu dana, a u visini prosječne tromjesečne zarade-penzije, ako drugačije nije ugovoreno.

Brza i kvalitetna usluga

Brza i kvalitetna usluga u poslovnicama Banke kao i ljubazno šaltersko osoblje je ono sto naše klijente čini zadovoljnim.
Procedura za otvaranje transakcionog računa u Komercijalnoj banci je krajnje jednostavna. Za otvaranje transakcionog računa potrebni su Vam sljedeći dokumenti:  

Za zaposlene:

  • ugovor o isplati zarada ili potvrda firme o redovnoj uplati zarade na transakcioni račun otvoren kod Banke;
  • važeca lična karta ili neki drugi identifikacioni dokument na uvid.

Za penzionere:

  • rješenje nadležnog Fonda o isplati penzija ili penzioni ček
  • važeća lična karta ili drugi identifikacioni dokument.

Za lica koja ostvaruju prilive po nekom drugom osnovu (Autorski honorar, Ugovor o djelu, lične uplate…):

  • lična karta ili neki drugi indetifikacioni dokument na uvid.

 

Terminski plan izvrsenja naloga za placanje