Dozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu

Dozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu

Opšti uslovi za odobravanje dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu 


Dozvoljena prekoračenja po transakcionim računima su namijenjena punoljetnim državljanima Crne Gore sa stalnim prebivalištem u Crnoj Gori, uz dodatni uslov da se radi o klijentima Banke sa otvorenim transakcionim računima preko kojih se redovno prima mjesečna plata i penzija.

Da bi dozvoljeno prekoračenje bilo odobreno, potrebno je da klijent primi najmanje tri plate/penzije preko transakcionog računa. Za odobravanje dozvoljenog prekoračenja Banka ne naplaćuje naknadu. Odobrava se na rok do 12 mjeseci, uz prethodnu provjeru internog rejtinga/urednosti transakcionog računa i izveštaja Kreditnog registra.

Kamatna stopa za korištenje dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu  je varijabilna i koristi se konformni metod obračuna kamatne stope, stvarni broj dana u mjesecu/stvarni broj dana u godini. Na iznos iskorišćenog dozvoljenog prekoračenja Banka obračunava kreditnu kamatu u iznosu od 15,39% na godišnjem nivou. Zatezna kamata za nedozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu iznosi 34,49% na godišnjem nivou.

   

IZNOS ODOBRENE POZAJMICE

Prosječan iznos zarade koju je lice primilo u prethodna 3 mjeseca

GOLD – mogućnost zaduženja do 1,5 prosječne mjesečne plate

ROK VAŽENjA POZAJMICE

12 mjeseci

KAMATNA STOPA

na mjesečnom nivou,fiksna

I i II grupa

1.20%

III grupa

1.20%Mjenica***: 2 EUR
Naknada RKR: 3,00 EUR

* Naknada za obradu kreditnog zahtjeva ulazi u obračun efektivne kamatne stope.
** Mjenica predstavlja obavezno sredstvo obezbjedjenja.Trošak mjenice i ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).
** Naknada RKR se odnosi na korišćenje podataka iz Kreditnog registra Centralne banke Crne Gore i ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS).