Savjeti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotreba

Savjeti za čuvanje kartica i sprečavanje zloupotreba
 • Svoju karticu čuvajte u novčaniku ili na nekom drugom sigurnom mjestu
 • Karticu čuvajte odvojeno od PIN-a
 • Koristite besplatnu uslugu SMS notifikacije - obavještenja o autorizaciji platne kartice koja ima za cilj blagovremeno uočavanje sporne potrošnje. Ukoliko primite SMS sa nepoznatom sadržinom (mjestom i iznosom korišćenja) bez odlaganja slučaj prijavite na broj telefona koji je ispisan na poleđini kartice +38219819
 • Nemojte nikome davati svoju karticu na korišćenje, čak ni članovima svoje porodice. U slučaju da želite da dozvolite rapolaganje novcem sa istog računa, možete aplicirati za dodatnu karticu u bilo kojoj filijali/ekspozituri Banke
 • U slučaju gubitka/krađe kartice pozovite Banku na broj +38219819
 • Koristite usluge elektronskog bankarstva i/ili M-bankinga i redovno proveravajte stanja po računima
 • Magnetna traka na poleđini kartice je vrlo osjetljiva, te je neophodno da je čuvate od fizičkih oštećenja (ogrebotina), izvora elektromagnetnog zračenja, vlage

 

 

U cilju prevencije od zloupotreba platnih kartica, u nastavku dajemo par savjeta sa kojima se mogućnost zloupotrebe platnih kartica svodi na minimum.

 

PIN

 • PIN je isključivo Vaš indentifikacioni broj;
 • Niko ne smije da koristi Vašu karticu i PIN;
 • Kada dobijete PIN od Banke, zapamtite ga, a koverat sa PIN-om uništite;
 • Nikada ga ne zapisujte (pogotovo ne na papire i dokumenta koja nosite sa sobom);
 • Ukoliko sumnjate da neko zna Vaš PIN, obratite se Banci kako bi Vam obezbijedila novi ili sami izvršite promjenu PIN-a na bankomatima Banke
 • Kada koristite bankomat, zaštitite Vašim tijelom ekran dok birate opcije sa ekrana, a prilikom unošenja brojeva (PIN) zaštitite tastaturu na bankomatu.

 

Korišćenje bankomata
Prilikom korišćenja bankomata neophodno je da obratite pažnju na okolinu i ljude oko sebe:

 • Ukoliko se neko pored Vas sumnjivo ili nedolično ponaša, gura Vas ili posmatra transakciju preko Vašeg ramena ili slično – odustanite od transakcije;
 • Ukoliko uočite bilo šta sumnjivo na bankomatu (npr. dodatno instaliranu opremu) – odustanite od transakcije i odmah o tome obavijestite najbližu poslovnicu Banke ili pošaljite mail na sljedeću adresu: kartice@kombank.me ili pozovite sljedeći broj telefona: +38219819.
 • Ne prihvatajte pomoć ni od koga. Ukoliko niste sigurni kako se koristi bankomat, obratite se Banci i mi ćemo Vam obezbijediti sve neophodne informacije i uputstva;
 • Kada završite uspješno transakciju, odložite novac, karticu i slip u novčanik ili torbu;
 • Ukoliko Vam bankomat ne vrati karticu, odmah prijavite banci izdavaocu.

 

Prodajna mjesta, prodavnice, restorani i sl.

 • Čuvajte svoju karticu i držite je na vidiku prilikom obavljanja transakcije. To posebno važi za restorane i prodavnice, gdje se terminali nalaze na udaljenijim mjestima od kase.
 • Ukoliko je POS terminal udaljen, insistirajte kod prodavca da transakciju obavi isključivo u Vašem prisustvu.
 • Obratite pažnju na način postupanja trgovca sa Vašom karticom i ne dozvolite da karticu provlači kroz dodatne uređaje bez obzira na potencijalno objašnjenje zaposlenog na prodajnom mestu.

 

U slučaju bilo kakve sumnje u način postupanja Vašom platnom karticom, pozovite Kontakt centar banke kako biste se posavetovali o eventualnoj blokadi i zameni kartice.

 

 

Korišćenje na internetu - Card not Present (CNP) transakcije

 • Koristite karticu isključivo za kupovinu na web sajtovima renomiranih kompanija
 • Kod ovog vida plaćanja treba dobro provjeriti pouzdanost prihvatioca i pročitati uslove plaćanja koje pruža (politiku povraćaja robe, naplata članarine i sl.), kao i da li posjeduje određeni vid zaštite podataka.
 • Neposredno prije plaćanja potrebno je da pročitate sva obaveštenja za transakciju koju vršite i upoznate se sa uslovima koje u tom momentu prihvatate. Nekada se u tekstu pisanom sitnim slovima može naći uslov kupovine koji je apsolutno nepovoljan po Vas
 • Izbjegavajte kupovinu putem računara sa javnim pristupom (Internet caffe)
 • Nikada ne unosite PIN platne kartice na internetu
 • Nikada ne odgovarajte na emailove i ne pristupajte linkovima u kojima se traže podaci sa vaše platne kartice čak ni u slučajevim kada oni izgledaju kao da su poslati od strane banke ili kartičarske organizacije (Visa Inc., MasterCard...)
 • Banka nikada neće tražiti da joj dostavite podatke sa svoje platne kartice
 • Banka nikada neće tražiti da joj dostavite svoj PIN broj
 • Ukoliko prihvatno mjesto nema dodatne zaštite, ne zahtjeva unos CVC/CVV2 broja ili postoji bilo kakva nedoumica u pogledu uslova plaćanja, nemojte vršiti plaćanje
 • Češće provjeravajte stanje Vaših računa i raspoloživo stanje po kartici

 

U cilju prevencije zloupotrebe preporučujemo:

 

 

kartice@kombank.me

Telefon: +382 19819