Najsofisticiraniji oblik bankarske inteligencije

Visa kreditna kartica je internacionalna kartica koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu, za plaćanje roba i usluga, za plaćanje preko on-line internet aplikacija, kao i za podizanje gotovine, pri čemu korisnik kartice svoje obaveze izmiruje isključivo u eurima, bez obzira na mjesto nastanka transakcije.

Visa kreditna kartica je namijenjena klijentima Banke koji primaju zaradu na transakcioni račun u nacionalnom ili međunarodnom platnom prometu u Komercijalnoj banci ili su klijenti Banke po osnovu položenog depozita.

Pristupnica za izdavanje kartica

Šta dobijam uz karticu?
  • Modelotplate: min 5%,
  • Plaćanje na internetu
  • Plaćanje u zemlji i inostranstvu
  • Za plaćanje u Crnoj Gori do iznosa od 30 EUR nije neophodan PIN (Banka ne može uticati na podešavanja pos terminala drugih Banaka, opciono je moguće izvršiti transakciju bez PIN-a u protivvrijednosti  do 40 USD)
  • Moguće izdavanje do dvije dodatne kartice
Više informacija

Kartica se izdaje sa rokom važnosti od 3 godine.

Visa kreditna kartica podrazumeva odobren kredit na kartičnom računu imaoca Kartice i omogućava mjesečno izmirivanje dospjelog duga u procentu od minimum 5% od iznosa iskorišćenog limita (minimum payment).

Korisnik dospjelu obavezu može izmiriti gotovinski, trajnim nalogom sa računa u Banci ili  prenosom sa računa u drugoj banci.
Visa Revolving kartica Vam pruža mogućnost korišćenja sredstava u visini kreditnog limita tokom čitavog perioda važnosti kartice!
Kreditni limit se automatski obnavlja prilikom svake otplate preostalog duga, bilo da je izvršena putem trajnog naloga ili ličnom uplatom.

Kreditna fleksibilnost čini VISA Revolving platnu karticu atraktivnim i popularnim načinom plaćanja.

bezbjednost upotrebe platnih kartica

Koristite besplatnu uslugu obavještavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS notifikacije.

Preporučujemo da prije upotrebe platnih kartica pročitate savjete koje smo pripremili u vezi čuvanja kartica i sprečavanja zloupotreba.

Savjeti za čuvanje kartica
Ostale kartice

Saznajte šta dobijate uz ostale kartice iz naše ponude