Neke kartice to uvijek urade jednostavno i sa puno stila!

Korišćenjem MasterCard  platnih kartica Komercijalne banke postajete i Vi dio velikog platnog sistema, koji Vam omogućava lakši i jednostavniji pristup, kao i 24-časovno raspolaganje Vašim sredstvima i računom u Banci.

Kartica koja otvara sva vrata!

MasterCard standard kartica vam daje mogućnost odloženog plaćanja na 30 dana, bez kamate. 

Namijenjena je za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i na šalterima ovlašćenih banaka u zemlji i inostranstvu.
Prilikom podizanja gotovine, račun korisnika se zadužuje promptno.

Pristupnicu (Zahtjev za izdavanje) možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri ili sajtu Banke.
Kartica funkcioniše po principu odobrenog mjesečnog limita, koji se utvrđuje na osnovu zarade usmjerene preko računa Banke i ocjene ukupnog boniteta klijenta.

Kupujte odmah, plaćajte odloženo!

Pristupnica za izdavanje kartica

Šta dobijam uz karticu?
  • Odloženo plaćanje 30 dana bez kamate
  • Plaćanje na internetu
  • Plaćanje u zemlji i inostranstvu
  • Za plaćanje u Crnoj Gori do iznosa od 25 EUR nije neophodan PIN (Banka ne može uticati na podešavanja pos terminala drugih Banaka.
  • Moguće izdavanje do dvije dodatne kartice
  • Podizanje gotovine zadužuje račun promtno
  • Odobrava se mjesečni limit
bezbjednost upotrebe platnih kartica

Koristite besplatnu uslugu obavještavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS notifikacije.

Preporučujemo da prije upotrebe platnih kartica pročitate savjete koje smo pripremili u vezi čuvanja kartica i sprečavanja zloupotreba.

Savjeti za čuvanje kartica