Izdavanje sefova

Izdavanje sefova

Sefovi Komercijalne banke – čuvar vašeg mirnog sna!

Spavajte mirno: za sve vaše dragocjenosti i dokumenta, Komercijalna banka je obezbijedila veliki broj sefova po veoma pristupačnim uslovima. Zahvaljujući primjeni najnaprednije tehnologije na polju evidencije, kontrole i zaštite pristupa po najvišim svjetskim standardima, vaše dragocjenosti, dokumenta i drugi predmeti od vrijednosti – uvijek će biti na sigurnom.

Zaboravite na slamarice: vaše vrijednosti će uvijek biti pored vas – ali na sigurnom!

Kao korisnik sefa, sa Bankom zaključujete poseban ugovor, sa detaljnim uslovima korišćenja sefa na određeni rok koji ne može biti kraći od mjesec dana.

Sefom možete rukovati lično, ili preko jednog ili više ovlašćenih lica, najviše 5 osoba, koje ste ovlastili. 

Sef možete uzeti u zakup kao domaće, strano, fizičko i pravno lice.
Sefu možete pristupiti svakog radnog dana od 8 – 16 časova, a subotom od 8 do 12 časova, odnosno u okviru radnog vremena ekspoziture u kojoj se sef nalazi.

Sefovi širom zemlje – miran san!