Beneficirane tarife za plaćanje i naplate unutar Grupe

Beneficirane tarife za plaćanje i naplate unutar Grupe

Članice Grupe Komercijalna banka, koju pored Komercijalna banka Podgorica čine Komercijalna banka Beograd  i Komercijalna banka Banja Luka su uvele beneficirane tarife  za plaćanja usluga po nalozima klijenata u okviru članica svoje grupacije, dok su neke naknade i ukinute.

 

Za obradu priliva u korist računa fizičkih lica otvorenih kod banaka iz Grupacije Komercijalna banka, a  po nalogu klijenata unutar Grupe, ne naplaćuje se  bilo kakva naknada.

 

Istovremeno, za plaćanja po nalogu fizičkih lica u korist računa klijenata Grupe uveden je fiksni iznos naknade od samo 5 evra, bez obzira na iznos plaćanja.

 

Smanjeni su i iznosi naknade za plaćanja po nalogu pravnih lica u korist računa klijenata Grupe.

Cilj uvođenja beneficiranih tarifa je da se u praksi valorizuju prednosti osavremenjivanja poslovanja i unapređenja organizacije Grupacije Komercijalna banka i podstaknu plaćanja između klijenata Grupe, što će im omogućiti da ostvare znatne uštede kod korišćenja bankarskih usluga, kao i da se u Grupu uključi što više novih klijenata.

  

U prilogu dajemo tabelu sa pregledom naknada u okviru klijenta Grupe.