Kredit obezbijeđen depozitom

Kredit obezbijeđen depozitom

KREDITI OBEZBIJEĐENI DEPOZITOM

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, a max do EUR 100.000,00

ROK OTPLATE

Do 36 mjeseci

GRUPE KLIJENTA

PREMIUM

A+

A

NOMINALNA KAMATNA STOPA na godišnjem nivou

od 1,5%  do 3%, fiksna

NAKNADA

(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed)

do 0,5% (min EUR:10,00)

OBEZBEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita

Namjenski depozit u visini od 101% od iznosa kredita, odnosno namjenski depozit u visini od 120% od iznosa kredita ukoliko je depozit u drugoj valuti u odnosu na kredit

OTPLATA KREDITA

Vrši se u mjesečnim anuitetima

 

 

 

Primjer

 

 

VRSTA KREDITA

KREDITI OBEZBIJEĐENI DEPOZITOM

GRUPA KLIJENTA

Premium, A+, A

IZNOS KREDITA

20.000,00

ROK OTPLATE

36 mjeseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA

1,5%, fiksno

NAKNADA BANKE  

EUR 100,00  (0,5% od iznosa kredita)

MJESEČNI ANUITET

EUR 466,53

OBEZBJEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita

Namjenski nekamatanosni depozit u visini od 101% od iznosa kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA

EUR 3,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA

EUR 2,00

UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ TREBA DA PLATI

EUR 20.571,53

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

1,86%

 

*Elementi koji ulaze u obračun EKS:   Nominalna kamatna stopa, Naknada za obradu kredita, Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa i  Naknada za mjenicu.

 

**Reprezentativni primer je obračunat za sve grupe klijenta Banke.

***Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.