Gotovinski kredit obezbijeđen hipotekom

Gotovinski kredit obezbijeđen hipotekom

GOTOVINSKI KREDIT OBEZBIJEĐEN HIPOTEKOM

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, a max do EUR 100.000,00

ROK OTPLATE

Do 180 mjeseci

GRUPE KLIJENTA

PREMIUM

A+

A

NOMINALNA KAMATNA STOPA na godišnjem nivou

od 5,44%+6M Euribor do 9,94%+6M Euribor, promjenjiva

 

od  5,94%+6M Euribor do 9,94%+6M Euribor, promjenjiva

 

od  6,44%+6M Euribor do

9,94%+6M Euribor,

promjenjiva

NAKNADA

(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed)

do 1,00% (min EUR:10,00)

od 0,50% do 1,50%

od 1,00% do 2,50%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita i

Za iznos kredita do EUR 50.000,00  na rok do 180 mjeseci i za rok do 120 mjeseci bez obzira na iznos kredita: Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke pod uslovom da je odnos iznosa kredita i vrijednosti nepokretnosti 1:1,5 

Za iznos kredita peko EUR 50.001,00  na rok do 180 mjeseci: Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke pod uslovom da je odnos iznosa kredita i vrijednosti nepokretnosti 1:2

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita,

Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke pod uslovom da je odnos iznosa kredita i vrijednosti nepokretnosti 1:2 

OTPLATA KREDITA

Vrši se u mjesečnim anuitetima

 

*Banka u skladu sa posebnim uslovima definisanim Katalogom kreditno garancijskih poslova i internom segmentacijom klijenata može tražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.

 

 

Primjer

 

 

VRSTA KREDITA

GOTOVINSKI KREDIT OBEZBIJEĐEN HIPOTEKOM

GRUPA KLIJENTA

Premium

IZNOS KREDITA

35.000,00

ROK OTPLATE

180

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA

 5,44%+6M Euribor, promjenjiva

NAKNADA BANKE  

EUR 350,00  (1% od iznosa kredita)

MJESEČNI ANUITET

EUR 284,91

OBEZBJEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita,

Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke pod uslovom da je odnos iznosa kredita i vrijednosti nepokretnosti 1:1,5 

 

TAKSA OVJERE ZALOŽNE IZJAVE

EUR 176,66

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

EUR 31,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI***

EUR 8,00

 

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 60,00

TROŠKOVI REPROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

EUR 30,00

   

TROŠKOVI OSIGURANJA NEPOKRETNOSTI

EUR 187,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA

EUR 3,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICE

EUR 2,00

UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ TREBA DA PLATI

EUR 52.222,22

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

6.00%

Vrijednost 6M Euribor-a na 31.12.2018.godine iznosi -0,237%. 

 

*Vrijednost troškova premije osiguranja, procjene vrijednosti nepokretnosti i takse za upis hipoteke, u primjeru, uzete su za stambeni prostor površine 40 m2 u zgradi, koja se nalazi centralnom dijelu Crne Gore, nadležnosti Uprave za nekretnine PJ Podgorica.

Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita. Na dan realizacije kredita, list nepokretnosti ne može biti stariji od 30 dana od dana izdavanja istog.

 

**Reprezentativni primer je obračunat za Premium grupu klijenta Banke.

***Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.