Gotovinski i krediti za refinansiranje

Gotovinski i  krediti za refinansiranje

GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, a max do EUR 25.000,00

ROK OTPLATE

Do 120 mjeseci

GRUPE KLIJENTA

PREMIUM

A+

A

NOMINALNA KAMATNA STOPA na godišnjem nivou

od 5,94%  do 9,94%, fiksna

ili

od 5,64%+6M Euribor do 9,94%+6M Euribor, promjenjiva

 

od 6,44%  do 9,94%, fiksna

ili

od  6,14%+6M Euribor do 9,94%+6M Euribor, promjenjiva

 

od 6,94% do 9,94%, fiksna

ili

od  6,64%+6M Euribor do

9,94%+6M Euribor,

promjenjiva

NAKNADA

(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed)

do 1,00% (min EUR:10,00)

od 0,50% do 1,50%

od 1,00% do 2,50%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita - do iznosa kredita EUR 15.000,00, preko dodatna sredstva obezbjeđenja

OTPLATA KREDITA

Vrši se u mjesečnim anuitetima

 

*Banka u skladu sa posebnim uslovima definisanim Katalogom kreditno garancijskih poslova i internom segmentacijom klijenata može tražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.

 

 

 

Primjer

 

 

VRSTA KREDITA

GOTOVINSKI I KREDIT ZA REFINANSIRANJE

GRUPA KLIJENTA

Premium

IZNOS KREDITA

15.000,00

ROK OTPLATE

60

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA

5,94%, fiksno

  5,64%+6M Euribor, promjenjiva

NAKNADA BANKE  

EUR 150,00  (1% od iznosa kredita)

MJESEČNI ANUITET

EUR 289,57

EUR 287,48

OBEZBJEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA

EUR 3,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA

EUR 2,00

UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ TREBA DA PLATI

EUR 17.529,03

EUR 17.248,93

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

6,56%

6,24%

Vrijednost 6M Euribor-a na 31.12.2018.godine iznosi -0,237%. 

 

*Elementi koji ulaze u obračun EKS:   Nominalna kamatna stopa, Naknada za obradu kredita, Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa i  Naknada za mjenicu. U konačan obračun EKS na kredit, u zavisnosti od definisanih uslova, sredstava obezbjeđenja, biće uključeni i svi ostali troškovi u skladu sa regulativom: naknade za izdavanje Lista nepokretnosti, trošaka premije osiguranja, trošaka procjene nekretnine, troška uknjižbe zaloge i založne izjave itd.

 

**Reprezentativni primer je obračunat za Premium grupu klijenta Banke.

***Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.