Obezbijedte nesmetan i bezbjedan rad prilikom korišćenja naših usluga elektronskog bankarstva

SMS servis vam omogućava da 24h dnevno, 7 dana u nedelji 
budete informisani o vašim računima.

Komercijalna Banka je za svoje klijente razvila savremene online servise koji omogućavaju jednostavno korišćenje bankarskih usluga