Komebank4me security

Komebank4me security

Kako bi sebi obezbijedili nesmetan i bezbjedan rad prilikom korišćenja naših usluga elektronskog bankarstva pridržavajte se sljedećih jednostavnih pravila:

 • Nikada ne preuzimati podatke od nepoznatih ili sumnjivih izvora.
 • Nikada ne postupati po zahtjevima za logovanje na web stranice i unos lozinki i drugih povjerljivih podataka, putem linkova dobijenih e-mail-om ili SMS-om  (phishing).
 • Ne sprovoditi aktivnosti koje se zahtijevaju od strane nepoznatih i nepouzdanih izvora (hoax).
 • Ne otvarati sadržaje koji su dodati e-mail poruci koja stigne bilo od poznatog, bilo od nepoznatog pošiljaoca, ukoliko postoji sumnja u sadržaj i pošiljaoca
 • Ne otvarati sumnjive linkove.
 • Povremeno AV softverom vršiti skeniranje kompletnog računara.
 • Uvijek prije upotrebe skenirati sadržaje na prenosnim medijumima primjenom AV programa.
 • Antivirusni softver redovno ažurirati novim definicijama na dnevnom nivou.
 • Za svaki slučaj pojave ili sumnje na virus odmah se obratiti IT profesionalcu.
 • Pristupnu šifru čuvajte u tajnosti i ne dijelite sa drugim osobama.
 • Banka nikada neće od Vas tražiti podatke vezane za vaše račune i bankarske kartice putem e-mail-a.
 • Tajnu šifru mijenjajte bar jednom u dva mjeseca.
 • Ne koristite javne i otvorene bežične mreže za pristup uslugama e-banking-a.
 • Nakon završetka rada se obavezno odjavite.