Komebank4me

Komebank4me

Novim rješenjem elektronskog bankarstva za fizička lica, KomeBank4me, klijentima smo po web i mobile kanalima omogućili da raspolažu svojim sredstvima 24 časa 7 dana u nedjelji. Korisnici KomeBank4me servisa mogu vršiti prenose sredstava, izmirivati dospjele obaveze po kreditima i kreditnim karticama, plaćati račune, obavljati mjenjačke poslove, kontrolisati rad platnih kartica, štampati izvode i preglede prometa po računima, komunicirati sa Bankom i još dosta toga bez fizičkog odlaska u Banku. Uz usaglašeni moderni grafički dizajn web i mbank aplikacije možete doživjeti jedno potpuno novo korisničko iskustvo.

 

Prednosti rješenja

 • Moderan grafički dizajn usaglašen za web i mBank aplikaciju nudi jedinstveno korisničko iskustvo korisnicima elektronskih servisa Komercijalne banke.
 • Administracija platnih kartica.
 • Mjenjačnica – kupoprodaja deviza u toku radnog dana, sa najpovoljnijim kursom za povlašćene klijente.
 • Komunikacija sa Bankom,  u smislu postavljanja pitanja i dobijanja odgovora putem sistema instant poruka.
 • Mogućnost personalizacije okruženja, promjene korisničkog imena i lozinke, izmjena ličnih podataka.
 • Postavljanje šablona i mogućnost korišćenja istih preko mBank servisa.
 • Lokator svih bankomata i ekspozitura Komercijalne banke sa informacijama o adresi, radnom vremenu i kontakt telefonima.
 • Jednostavna upotreba.

Sigurnost / Autentifikacija / Verifikacija platnog naloga

 • Korisnici KomBank4me web aplikacije za fizička lica mogu koristiti sredstva autentifikacije koja u skladu sa bezbjednosnom politikom korisniku daju različita ovlašćenja.
 • Korisnici se mogu prijaviti na aplikaciju Korisničkim imenom i lozinkom.
 • Korisnici koji se prijavljuju na ovaj način mogu vršiti plaćanje na račune sa Liste predefinisanih računa ili račune koje korisnik prijavi aplikativnim popunjavanjem Zahtjeva za registraciju novih primaoca bez dodatne autentifikacije.
 • Svi ostali platni nalozi i aktivnosti se dodatno verifikuju korišćenjem jednokratnog koda koji dobijaju putem besplatnog SMS-a (na ovaj način mogu da se vrše plaćanja bez ograničenja, plaćanje koje se na ovaj način dodatno verifikovalo omogućava korisniku da primaoca plaćanja registruje i na taj način omogući buduća plaćanja ka istom bez dodatne verifikacije – račun tog primaoca se dodaje na spisak predefinisanih računa).
 • Za pristup Kombank4me mBank aplikaciji neophodan je Pin koji je poznat samo korisniku. Prilikom procesa inicijalne aktivacije mBank aplikacije korisnik sam kreira Pin. Svi platni nalozi se dodatno verifikuju korišćenjem Pin-a ili ukoliko to uređaj dozvoljava registrovanim otiskom prsta. Dodatna sigurnost postignuta je i funkcionalnošću koja, nakon tri uzastopna unosa pogrešnog Pin-a ili pogrešna skeniranja otiska prsta, automatski blokira korišćenje mBank servisa.
 • Preuzimanjem Kombank4me mBank aplikacije instalira se privatni ključ koji je zaštićen Pin-om. Privatni ključ se koristi za kriptovanje podataka koji se razmjenjuju sa Bankom i garantuje potpunu sigurnost upotrebe i prenosa podataka Internetom.
 • Podaci iz aplikacije o svim računima i transakcijama čuvaju se u privremenoj memoriji telefona za vrijeme korišćenja aplikacije. Nakon izlaska iz aplikacije podaci se brišu.
 • Nakon tri minuta nekorišćenja Kombank4me mBank aplikacija se automatski gasi.
 • Aplikacija je zaštićena od kopiranja na druge telefone.

Aktivacija

 • KomeBank4me servis aktivirate jednostavnim prijavljivanjem na šalteru Banke. Nakon prijave na servis, dobijate SMS poruke sa aktivacionim kodovima za web i mBank aplikaciju. Proces instalacije mBank aplikacije se odvija pronalaženjem aplikacije na Apple i Play prodavnicama i njenom jednostavnom instalacijom. Nakon instalacije, aplikaciju je potrebno pokrenuti (aplikacija se smješta na osnovnu lokaciju za aplikacije na Vašem telefonu) i aktivirati unosom inicijalnog aktivacionog koda koji ste takođe dobili SMS porukom. Nakon inicijalne aktivacije mBank aplikacije sami definišete Pin kod, kojim se ubuduće prijavljujete u aplikaciju. 
 • WebBank aplikaciji pristupate preko zvaničnog sajta Banke klikom na ikonu KomeBank4me. Aktivaciju naloga inicurate izborom opcije “Aktiviraj nalog” na stranici webBank aplikacije.
 • Nakon toga potrebno je unijeti Vaše Korisničko ime (koje ste dobili prilikom potpisivanja ugovora) i aktivacioni kod (koji ste dobili SMS-om na prijavljeni broj mobilnog telefona) u za to predviđena polja. Klikom na “Dalje” otvara se prozor u kome generišete lozinku koju ćete koristiti za pristup webBank servisu. Lozinka mora sadržati minimum 8 (osam) karaktera, najmanje jedan mali i jedan veliki slovni karakter, jedan broj I jedan specijalni karakter. Nakon unosa lozinke odaberite opciju “Prijavi se” i pristupate u aplikaciju. Svaki sljedeći put prijavu radite jednostavnim unosom korisničkog imena i lozinke (koju ste sami generisali) na osnovnoj strani webBank aplikacije izborom opcije “Ulogujte se”.