Novim rješenjem elektronskog bankarstva za fizička lica, KomeBank4me, klijentima smo po web i mobile kanalima omogućili da raspolažu svojim sredstvima 24 časa 7 dana u nedjelji.

SMS servis vam omogućava da 24h dnevno, 7 dana u nedelji budete informisani o vašim računima.

Kako bi sebi obezbijedili nesmetan i bezbjedan rad prilikom korišćenja naših usluga elektronskog bankarstva pridržavajte se jednostavnih pravila